Ithilienští Hraničáři

Vítejte na webu Ithilienských Hraničářů, guildy hrající na Ultima online shardu Erebor

Strom

6.5.2018

Dnešním dnem došlo k obnovení Hraničářů. Z původní skupiny zůstala jen Nymys a Eva, ale skupinu doplnilo plno schopných bojovníků a bojovnic.

~~~

8.2.2016

Dnes byli mezi členy přijati Válečník z Šedých Přístavů Vaulkhar a řemeslník Brian Glorwind. Brianovi přeji hodně sil a vytrvalosti u výhně a Vaukharovi hodně zdaru v boji proti Mordoru.

~~~

25.01.2016

Během několika minulých dní a nocí se Nymys a Rosencrantz připojili k Netopejrům na několik výprav do jeskyní a kobek po celé středozemi. Všechny výpravy skončily úspěchem. Dále Nymys společně s Rosencrantzem a Razzi při toulkách po Gondoru narazili na oddaného válečníka Vaulkhara, jehož styl boje se jim zalíbil a přijali ho k Hraničářům jako adepta. Nechť se mu u nás daří.

~~~

20.01.2016

Dnešním dnem začíná spojenectví se společenstvem Netopejrů, sídlícím v Edorasu, na kterém se dohodla Nymys s vůdkyní Netopejrů Sarrenou během výpravy do kobky poblíž Rhunu a do jeskyně zvané Etherie. V kobce výprava získala mnoho zkušeností a poklad, v Etherii byl bohužel poklad zamčený, ale zkušeností celá skupina nabrala mnoho. Výpravy se dále zúčastnila Aurora Muertte, Henry de Thierry a Aggressive. Do Etherie se k nim připojil nekromant Knochemann.

~~~

18.01.2016

Elfka Nymys se za pomoci Torstensona a Rosencrantze chopila vedení Hraničářů z Ithilienu. Nechť se jim daří konat ve Středozemi dobro.

„Zamilovat se do sebe - to je románek na celý život.“ Oscar Wilde